Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2017r.

luty 2018r.


Z A P R O S Z E N I E
na Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2017r.

 

Zarząd OSP Czermin serdecznie zaprasza wszystkich druhów OSP Czermin na Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2017r. które odbędzie się 10-tego lutego 2018r. tj. sobota o godzinie 17-tej.

 

 

Prezes OSP Czermin Myjak Jan