Nasze wyjazdy na akcje w 2019r.

 

 

 • 23.05.2019 Rozpoczęcie akcji powodziowej na terenie Gminy Czermin - umacnianie wałów w Ziempniowie.
 • 16.05.2019 Ćwiczenia powiatowe na zbiorniku wodnym w Otałęży.
 • 29.04.2019 Kontrola z PSP Mielec.
 • 24.04.2019 Wyjazd do pożaru komina w Czerminie.
 • 23.04.2019 Wyjazd do dogaszania stodoły w Woli Pławskiej.
 • 21.04.2019 Wyjazd do pożaru lasu w Ziempniowie.
 • 20.04.2019 Wyjazd do pożaru stodoły w Woli Pławskiej.
 • 18.04.2019 Wyjazd do pożaru lasu w Ziempniowie.
 • 14.03.2019 Wyjazd do powalonego drzewa w Ziempniowie.
 • 11.03.2019 Wyjazd do zerwanego dachu w Ziempniowie.
 • 02.03.2019 Wyjazd do pożaru drzewa w Brniu Osuchowskim.
 • 30.01.2019 Wyjazd do budynku mieszkalnego w  Otałęży (podejrzenie obecności czadu)
 • 27.01.2019 Wyjazd do pożaru silosa z wiórami w Łysakowie. (media)
 • 20.01.2019 Wyjazd do budynku mieszkalnego w  Otałęży (podejrzenie obecności czadu)

 

 

Nasze wyjazdy na akcje w 2018r.

 

 

 • 17.12.2018 Wyjazd do pożaru komina w Ziempniowie.
 • 03.12.2018 Wyjazd do wypadku drogowego w Czerminie.
 • 02.12.2018 Wyjazd do zdarzenia drogowego w Łysakowie.
 • 29.12.2018 Wyjazd do wypadku drogowego w Czerminie.
 • 28.11.2018 Fałszywy alarm- test systemu.
 • 21.11.2018 Wyjazd do wypadku drogowego w Otałeży.
 • 20.10.2018 Wyjazd do wypadku motocyklisty w Czerminie.
 • 24.09.2018 Wyjazd do powalonego drzewa w Ziempniowie.
 • 07.09.2018 Wyjazd do pożaru stodoły na Szafranowie.
 • 14.08.2018 Wyjazd do wypadku drogowego w Czerminie.
 • 04.08.2018 Wyjazd do akcji poszukiwawczej na żwirowni w Otałęży.
 • 05.07.2018 Wyjazd do pożaru lasku i ścierniska w Trzcianie.
 • 30.06.2018 Wyjazd do potrąconego rowerzysty w Łysakowie.
 • 30.06.2018 Wyjazd do pożaru zboża i słomy w Otałęży.
 • 15.06.2018 Wyjazd do wypadku w Otałęży.
 • 06.06.2018 Kontrola z Państwowej Straży Pożarnej.
 • 06.06.2018 Wyjazd do potrąconego motorowerzysty.
 • 28.05.2018 Zgłoszenie alarmowe zostało odwołane przez PSP.
 • 14.05.2018 Wyjazd na powiatowe ćwiczenia gaszenia lasu w Szydłowcu.
 • 26.04.2018 Wyjazd do pożaru budynku mieszkalnego w Czerminie.
 • 18.04.2018 Wyjazd do pożaru trawy i drzewa w Brniu Osuchowskim.
 • 26.03.2018 Wyjazd do pożaru śmieci w Dąbrówce Osuchowskiej.
 • 20.03.2018 Wyjazd do pożaru komina w Czerminie.
 • 24.02.2018 Wyjazd do wypadku drogowego w Czerminie.
 • 15.02.2018 Wyjazd do pożaru komina w Dąbrówce Osuchowskiej.
 • 07.02.2018 Wyjazd do wypadku w Czerminie.

 

 

Nasze wyjazdy na akcje w 2017r.

 

 • 27.12.2017 Wyjazd do wypadku drogowego w Czerminie.
 • 15.12.2017 Wyjazd do wypadku drogowego w Brniu Osuchowskim.
 • 13.12.2017 Wyjazd do pożaru samochodu w Szafranowie.
 • 13.11.2017 Wyjazd do powalonego drzewa w Łysakowie.
 • 06.11.2017 Wyjazd do pożaru domu w Trzcianie.
 • 29.09.2017 Wyjazd do pożaru stodoły w Ostrówku - Gmina Borowa.
 • 08.08.2017 Wyjazd na zabezpieczenie lądowania śmigłowca ratunkowego w Czerminie.
 • 22.07.2017 Wyjazd do pożaru budynku mieszkalnego w Czerminie.
 • 08.07.2017 Wyjazd do powalonego drzewa w Łysakowie.
 • 26.06.2017 Wyjazd do wypadku drogowego w Czerminie.
 • 10.06.2017 Wyjazd do wypadku drogowego w Dąbrówce Osuchowskiej.
 • 06.06.2017 Kontrola z Państwowej Straży Pożarnej.
 • 05.06.2017 Wyjazd do zdarzenia drogowego w Łysakowie.
 • 19.04.2017 Fałszywy alarm.
 • 19.04.2017 Wyjazd do zdarzenia drogowego w Otałęży.
 • 01.04.2017 Wyjazd do pożaru trawy w Woli Pławskiej.
 • 03.03.2017 Wyjazd do powalonego drzewa na drodze Łysaków-Szafranów.
 • 02.03.2017 Wyjazd do powalonych drzew i zerwanych dachów w Łysakowie i Brniu Osuchowskim oraz Dąbrówce Osuchowskiej.

 

 

Nasze wyjazdy na akcje w 2016r.

 

 • 10.12.2016 Wyjazd do fałszywego alarmu bombowego w Czerminie
 • 10.12.2016 Wyjazd do poszukiwania zaginionej osoby w Trzcianie.
 • 07.12.2016 Wyjazd do pożaru w kotłowni w Czerminie.
 • 25.11.2016 Fałszywy alarm.
 • 16.11.2016 Wyjazd do wypadku w Trzcianie.
 • 11.10.2016 Wyjazd do pożaru domu w Czerminie.
 • 27.09.2016 Wyjazd do ratowania wędkarza który wypadł z łódki na Otałęży.
 • 26.09.2016 Wyjazd do wypadku w Otałęży.
 • 23.09.2016 Wyjazd do wypadku w Czerminie.
 • 11.08.2016 Wyjazd do wypadku w Otałęży.
 • 16.07.2016 Wyjazd do pożaru trawy w Dąbrówce Osuchowskiej.
 • 09.07.2016 Wyjazd do powalonego drzewa w Szafranowie.
 • 06.07.2016 Wyjazd do wypadku w Czerminie.
 • 29.06.2016 Wyjazd do Łysakowa na zabezpieczenie lądowania śmigłowca ratunkowego.
 • 28.06.2016 Wyjazd do pożaru trawy w Czerminie.
 • 26.06.2016 Wyjazd do zerwanego dachu w Szafranowie-Brniku.
 • 17.06.2016 Wyjazd do powalonego drzewa w Czerminie.
 • 18.05.2016 Kontrola z Państwowej Straży Pożarnej.
 • 17.05.2016 Wyjazd na powiatowe ćwiczenia do Mielca.
 • 29.04.2016 Wyjazd do wypadku w Czerminie.
 • 26.04.2016 Alarm na poszukiwania zaginionej osoby, która znalazła się błyskawicznie.
 • 22.04.2016 Wyjazd do pożaru domu w Woli Otałęskiej.
 • 25.03.2016 Fałszywy alarm.
 • 11.02.2016 Wyjazd do wypadku w Czerminie.
 • 07.01.2016 Wyjazd do pożaru domu w Woli Otałęskiej.

 

 

Nasze wyjazdy na akcje w 2015r.

 

 • 02.10.2015 Wyjazd do pożaru trawy i ścierniska w Szafranowie.
 • 26.09.2015 Wyjazd do wypadku w Czerminie.
 • 22.09.2015 Wyjazd do powalonego konaru drzewa.
 • 12.09.2015 Wyjazd do pożaru ścierniska w Dąbrówce Osuchowskiej.
 • 01.09.2015 Wyjazd do pożaru traw i zarośli w Otałęży.
 • 31.08.2015 Wyjazd do pożaru trawy w Woli Płaskiej.
 • 28.08.2015 Wyjazd do wypadku w Czerminie.
 • 27.08.2015 Wyjazd do pożaru lasu w Łysakowie.
 • 24.08.2015 Wyjazd do wypadku - potrącenie rowerzysty w Czerminie.
 • 20.08.2015 Wyjazd do pożaru lasu na granicy Łysaków/Szafranów.
 • 15.08.2015 Wyjazd do pożaru stodoły w Brniu Osuchowskim.
 • 13.08.2015 Wyjazd do pożaru ścierniska i zarośli w Trzcianie.
 • 09.08.2015 Wyjazd do wypadku samochodu w Czerminie.
 • 03.08.2015 Wyjazd do pożaru zboża w Czerminie.
 • 23.07.2015 Wyjazd do zerwanych dachów w Łysakowie.
 • 20.07.2015 Wyjazd do powalonego drzewa w Dąbrówce Osuchowskiej.
 • 11.06.2015 Wyjazd do pożaru trawy na Łysakowie.
 • 09.06.2015 Kontrola z Państwowej Straży Pożarnej.
 • 21.05.2015 Wyjazd do wycinki powalonego drzewa na cmentarzu w Czerminie.
 • 21.05.2015 Wyjazd OSP i PSP na ćwiczenia do Ziempniowa do firmy Meritum.
 • 20.05.2015 Wyjazd do wycinki powalonych drzew w czasie burzy w Szafranowie i Brniu Osuchowskim.
 • 15.05.2015 Wyjazd do wypadku samochodu w Czerminie.
 • 24.04.2015 Wyjazd do wypadku i pożaru samochodu w Czerminie.
 • 12.04.2015 Wyjazd do pożaru lasu w Czerminie.
 • 11.01.2015 Wyjazd do pożaru stodoły w Kawęczynie.
 • 11.01.2015 Wyjazd do pożaru zarośli w Brniu Osuchowskim.

 

 

Nasze wyjazdy na akcje w 2014r.

 

 • 20.10.2014 Wyjazd do pożaru stodoły w Rzędzianowicach.
 • 14.10.2014 Kontrola z Państwowej Straży Pożarnej.
 • 16.09.2014 Wyjazd do pożaru słomy i trawy w Górkach.
 • 07.09.2014 Wyjazd do pożaru suszarni drzewa w Czerminie.
 • 16.08.2014 Wyjazd do wypadku drogowego w Woli Otałęskiej.
 • 11.08.2014 Wyjazd do wypadku drogowego w Czerminie.
 • 17.05.2014 Wyjazd do umacniania wałów w miejscowości Książnice.
 • 15.05.2014 Wyjazd do usuwania powalonych drzew w miejscowościach Szafranów, Ziempniów, Łysaków.
 • 29.04.2014 Kontrola z Państwowej Straży Pożarnej.
 • 10.04.2014 Wyjazd do pożaru domu w Szafranowie.
 • 08.04.2014 Wyjazd na poszukiwanie zaginionej osoby na terenie gminy Czermin.
 • 04.04.2014 Wyjazd do pożaru lasu w Łysakowie.
 • 04.04.2014 Wyjazd do pożaru trawy w Ziempniowie.
 • 15.03.2014 Wyjazd do wypadku w Łysakowie.
 • 11.03.2014 Wyjazd do pożaru trawy w Ziempniowie.
 • 21.02.2014 Wyjazd do pożaru stodoły w Brniu Osuchowskim.

 

 

Nasze wyjazdy na akcje w 2013r.

 

 • 09.12.2013 Wyjazd do pożaru stodoły w Glinach Małych
 • 15.11.2013 Kontrola z Państwowej Straży Pożarnej.
 • 23.10.2013 Wyjazd do pożaru trawy w Dąbrówce Osuchowskiej
 • 08.09.2013 Wyjazd do pożaru pomieszczenie socjalnego w firmie transportowej w Czerminie.
 • 08.09.2013 Wyjazd do pożaru ścierniska i lasku w Czerminie.
 • 07.09.2013 Wyjazd do pożaru ścierniska i łąki w Trzcianie.
 • 09.08.2013 Wyjazd do pożaru ścierniska w Łysakowie.
 • 09.08.2013 Wyjazd do pożaru ścierniska w Otałęży.
 • 01.08.2013 Wyjazd do pożaru słomy w Brniu Osuchowskim.
 • 19.07.2013 Wyjazd do pożaru zboża w Otałęży.
 • 03.07.2013 Wyjazd do pożaru trawy w Woli Otałęskiej.
 • 29.06.2013 Wyjazd do zabezpieczenia terenu po uszkodzeniu przez koparkę rury gazowej
  w Czerminie.
 • 27.06.2013 Wyjazd do pożaru stodoły w Szafranowie.
 • 25.06.2013 Wyjazd do pożaru stodoły w Szafranowie.
 • 13.06.2013 Kontrola wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
 • 11.06.2013 Wyjazd do pompowania wody z kolejnych posesji na terenie gminy Czermin - ciąg dalszy usuwania skutków gwałtownej burzy.
 • 10.06.2013 Wyjazd do dziesiątek wezwań usuwania skutków gwałtownej burzy z gradem na terenie gminy Czermin (głównie pompowanie wody z zalanych domów)
 • 07.06.2013 Wyjazd do pożaru domu po uderzeniu pioruna w Czerminie.
 • 05.06.2013 Wyjazd do akcji przeciwpowodziowej do Czajkowej i Trześni.
 • 20.05.2013 Wyjazd do pożaru trawy na granicy Czermin/Rzędzianowiace.
 • 28.04.2013 Wyjazd do wypadku w Łysakowie (zderzenie busa z samochodem osobowym).
 • 19.03.2013 Wyjazd do wypadku w Łysakowie.
 • 02.03.2013 Wyjazd do pożaru domu w Ziempniowie.
 • 06.02.2013 Wyjazd do wyciągania autobusu szkolnego z rowu w Czerminie.
 • 23.01.2013 Wyjazd do wycinki oblodzonych gałęzi drzew w Brniu Osuchowskim.

 

 

 

Nasze wyjazdy na akcje w 2012r.

 

 • 28.11.2012 Kontrola powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.
 • 29.10.2012 Wyjazd do pożaru stodoły w Ziempniowie.
 • 24.10.2012 Wyjazd do rozsypanego wapna na drogę w Łysakówku.
 • 06.10.2012 Wyjazd do wypadku w Czerminie.
 • 21.09.2012 Wyjazd do miejscowości Trzciana - poszukiwania zaginionego w lesie.
 • 22.07.2012 Wyjazd do wypadku w Czerminie.
 • 21.07.2012 Wyjazd do pożaru stodoły w Brniu Osuchowskim.
 • 18.07.2012 Wyjazd do pożaru budynku mieszkalnego w Szafranowie.
 • 06.07.2012 Wyjazd do pożaru stolarni w Łysakowie.
 • 06.07.2012 Wyjazd do pożaru lasu w Szafranowie.
 • 30.06.2012 Wyjazd do pożaru trawy w Szafranowie.
 • 29.06.2012 Wyjazd do pożaru trawy w Brniu Osuchowskim.
 • 23.06.2012 Wyjazd do pożaru lasu w Brniu Osuchowskim.
 • 23.06.2012 Wyjazd do pożaru trawy w Czerminie.
 • 22.06.2012 Wyjazd do pożaru stodoły w Łysakowie.
 • 29.05.2012 Wyjazd do pożaru trawy i lasu w Szafranowie.
 • 15.05.2012 Wyjazd do wypadku w Czerminie.
 • 15.05.2012 Kontrola z Państwowej Straży Pożarnej.
 • 12.05.2012 Wyjazd do pożaru samochodu w Czerminie.
 • 28.04.2012 Wyjazd do pożaru trawy i lasu w Szafranowie.
 • 27.04.2012 Wyjazd do pożaru trawy i drzewa w Brniu Osuchowskim.
 • 23.04.2012 Wyjazd do pożaru szopy z drzewem w Gizowej.
 • 04.04.2012 Wyjazd do pożaru trawy w Otałeży.
 • 27.03.2012 Wyjazd do pożaru trawy w Brniu Osuchowskim.
 • 26.03.2012 Wyjazd do pożaru trawy w Ziempniowie.
 • 24.03.2012 Wyjazd do pożaru lasu i trawy w Czerminie.
 • 24.03.2012 Wyjazd do pożaru trawy w Ziempniowie.
 • 17.03.2012 Wyjazd do pożaru lasu i trawy w Ziempniowie.
 • 10.03.2012 Wyjazd do pożaru trawy w Ziempniowie.
 • 10.01.2012 Wyjazd do pożaru przybudówki mieszkalnej w Czerminie.

 

 

 

Nasze wyjazdy na akcje w 2011r.

 

 • 22.12.2011 Wyjazd do pożaru kotłowni w domu mieszkalnym w Trzcianie.
 • 21.11.2011 Wyjazd do pożaru koparki w Trzcianie.
 • 01.11.2011 Wyjazd do miejscowości Łysaków - poszukiwania zaginionego dziecka w lesie.
 • 20.10.2011 Wyjazd do miejscowości Trzciana - poszukiwania zaginionego w lesie.
 • 11.10.2011 Fałszywy alarm.
 • 03.10.2011 Wyjazd do pożaru trawy i lasku w Brniu Osuchowskim.
 • 20.09.2011 Wyjazd do wypadku w Czerminie - zderzenie trzech samochodów osobowych.
 • 11.08.2011 Wyjazd do wypadku w Woli Otałęskiej - zderzenie samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym.
 • 04.08.2011 Wyjazd do wypadku - zderzenie dwóch samochodów osobowych w Otałęży.
 • 02.08.2011 Wyjazd do wypadku w Czerminie - zderzenie dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu w centrum.
 • 20.07.2011 Wyjazd do zerwanego dachu na domu mieszkalnym w Czerminie - Nowa Wieś
  po
  wichurze która przeszła przez Czermin, uszkodzone zostały trzy dachy i zostało połamane kilka drzew.
 • 08.06.2011 Wyjazd do awarii kanalizacji w Czerminie.
 • 28.05.2011 Podlewanie trawy na placu zabaw w Czerminie - Kolonia.
 • 22.04.2011 Wyjazd do wypadku w Łysakowie - zderzenie autobusu z samochodem
  osobowym.
 • 26.03.2011 Wyjazd do Brnia Osuchowskiego - usunięcie połamanych drzew na drodze
  w kierunku Kawęczyna.
 • 25.03.2011 Wyjazd do wypadku dwóch samochodów osobowych w Czerminie - Zawada II.
 • 09.03.2011 Wyjazd do pożaru trawy w Ziempniowie.
 • 07.03.2011 Wyjazd do pożaru stodoły - Łysaków Brnik.
 • 16.02.2011 Wyjazd do pożaru trawy - Breń Osuchowski.
 • 17.01.2011 Wyjazd do awarii kanalizacji w Czerminie.

 

 

 

Nasze wyjazdy na akcje w 2010r.


 • 21.12.2010 Wyjazd do pożaru mieszkania w Czerminie.
 • 20.10.2010 Wyjazd do wypadku w Borowej - potrącenie rowerzysty przez samochód os.
 • 11.08.2010 Wyjazd do pożaru słomy w Łysakowie.
 • 29.07.2010 Zagrożenie powodziowe w Ziempniowie.
 • 16.07.2010 Zagrożenie powodziowe w Ziempniowie.
 • 15.07.2010 Wyjazd do wypadku samochodowego w Woli Otałęskiej.
 • 13.07.2010 Wyjazd do wypadku samochodowego Łysaków Brnik.
 • 03.06.2010 Wyjazd do pożaru stajni w Brniu Osuchowskim.
 • 16.05.2010 codziennie około 1,5-miesiąca Akcja powodziowa w miejscowości Ziempniów po przerwaniu wału na rzece Breń. Zdjęcia z akcji w naszej galerii.
  Powtórna powódź w Ziempniowie po przerwaniu wału na Wiśle w miejscowości Słupiec.
  Podtopienia w miejscowości Trzciana, Dąbrówka Osuchowska, Breń Osuchowski, Szafranów, Czermin, Łysaków po przerwaniu wałów na rzece Wisłoka w Książnicach.
  Udział w akcjach powodziowych brało 56 strażaków z OSP Czermin.
 • 06.05.2010 Wyjazd do pożaru magazynów z jabłkami w Otałęży ( Orle ).
 • 02.04.2010 Wyjazd do pożaru stodoły w Trzcianie.
 • 27.03.2010 Wyjazd do awarii kanalizacji w Czerminie.

 

 

 

Zestawienie sporządził:
Prezes OSP Czermin Myjak Jan

 

 

 • 03.12.2018 Wyjazd do wypadku drogowego w Czerminie.
 • 02.12.2018 Wyjazd do zdarzenia drogowego w Łysakowie.
 • 29.12.2018 Wyjazd do wypadku drogowego w Czerminie.
 • 28.11.2018 Fałszywy alarm- test systemu.
 • 21.11.2018 Wyjazd do wypadku drogowego w Otałeży.
 • 20.10.2018 Wyjazd do wypadku motocyklisty w Czerminie.
 • 24.09.2018 Wyjazd do powalonego drzewa w Ziempniowie.
 • 07.09.2018 Wyjazd do pożaru stodoły na Szafranowie.
 • 14.08.2018 Wyjazd do wypadku drogowego w Czerminie.
 • 04.08.2018 Wyjazd do akcji poszukiwawczej na żwirowni w Otałęży.
 • 05.07.2018 Wyjazd do pożaru lasku i ścierniska w Trzcianie.
 • 30.06.2018 Wyjazd do potrąconego rowerzysty w Łysakowie.
 • 30.06.2018 Wyjazd do pożaru zboża i słomy w Otałęży.
 • 15.06.2018 Wyjazd do wypadku w Otałęży.
 • 06.06.2018 Kontrola z Państwowej Straży Pożarnej.
 • 06.06.2018 Wyjazd do potrąconego motorowerzysty.
 • 28.05.2018 Zgłoszenie alarmowe zostało odwołane przez PSP.
 • 14.05.2018 Wyjazd na powiatowe ćwiczenia gaszenia lasu w Szydłowcu.
 • 26.04.2018 Wyjazd do pożaru budynku mieszkalnego w Czerminie.
 • 18.04.2018 Wyjazd do pożaru trawy i drzewa w Brniu Osuchowskim.
 • 26.03.2018 Wyjazd do pożaru śmieci w Dąbrówce Osuchowskiej.
 • 20.03.2018 Wyjazd do pożaru komina w Czerminie.
 • 24.02.2018 Wyjazd do wypadku drogowego w Czerminie.
 • 15.02.2018 Wyjazd do pożaru komina w Dąbrówce Osuchowskiej.
07.02.2018 Wyjazd do wypadku w Czerminie.